Zakończenie projektu bezpłatnych szkoleń nt. ISO 9001, 14001, 18001

Drukuj

logo EFS

Informujemy o zakończeniu realizacji bezpłatnych szkoleń dla Auditorów wewn. i Pełnomocników Zarządu ds. ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS/PN-N-18001.

W latach 2013-2014 objęliśmy wsparciem ponad 230 pracowników z ponad 110 wielkopolskich przedsiębiorstw.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

Projekt pt. „Jakość przede wszystkim” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku

Numer umowy: UDA-POKL.08.01.01-30-059/12-00
Całkowita wartość projektu: 377794,00 złotych
Wartość dofinansowania: 100%

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business