Dotacje UE na inwestycje

Drukuj

dotacjeUE  Prowadzone są już nowe nabory wniosków o dotacje na inwestycje.

W programach z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 preferowane są projekty w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji oraz ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Uruchomione zostały Regionalne Programy Operacyjne w poszczególnych województwach, a także programy ogólnopolskie.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

Czytaj dalej

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2020 MASTERE - your partner in business