Akredytacje

Drukuj

Firma MASTERE od ponad 10 lat zaangażowana jest w ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do środków pomocowych UE.

Nasze kompetencje zostały potwierdzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała nam akredytacje jako wykonawcy usług dotowanych przez UE, w ramach programów:

  • przedakcesyjnych:
    • Phare 2000/2002 : Wstęp do Jakości
    • Phare 2002/2003 : Program Rozwoju Przedsiębiorstw
  • strukturalnych : Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo”
    • Jakość
    • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji

 

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2021 MASTERE - your partner in business