Outsourcing utrzymania systemów zarządzania

Drukuj

Oferujemy usługi outsourcing-u utrzymania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie klienta, gdzie typowymi usługami są:

  • kontrola zapisów
  • „konserwacja” dokumentacji
  • wykonywanie auditów wewnętrznych
  • przygotowywanie przeglądów zarządzania
  • wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • inicjowanie i wdrażanie działań doskonalących

poklue

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

© 2021 MASTERE - your partner in business